French navy Strasbourg battleship

SKU: 86507
€ 67,95Price