White freuhauf vintage gas truck

SKU: 1402
€ 23,80Price
Out of Stock